Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σκοπός της εταιρίας είναι να καλύψει όλο το φάσμα στο χώρο του ευρύτερου mobility προσφέροντας λύσεις οι οποίες θα είναι αξιόπιστες και θα προσβλέπουν στην αποδοτικότερη λειτουργία των εταιριών που απευθύνονται.

Επιγραμματικά προσφέρουμε λύσεις Software & Hardware στον τομέα των:

  • Logistics (WMS, Pick to Light, Voice Picking)
  • Production (Traceability, Label Printing, RFID)
  • Mobility (SFA, XVAN, POD, FIELD SERVICE)
  • Printing Solutions
  • ERP
  • Wired and Wireless Analytics and Enterprise Capture Solutions
  • καθώς επίσης μελέτη και υλοποίηση ραδιοκάλυψης χώρων.

Προσφέρουμε επαγγελματικές λύσεις, υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Πάντα δίπλα στους πελάτες/συνοδοιπόρους μας για ένα καλύτερο αύριο χωρίς προβλήματα.