Η Μ&Α Solutions στην 9η Διεθνή Έκθεση «Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Η M&A Solutions θα συμμετέχει για ακόμα μια φορά στην 9η Διεθνή Έκθεση «Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα» που θα διεξαχθεί 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου στο METROPOLITAN EXPO.

Η M&A Solutions προσφέρει επαγγελματικές λύσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Λύσεις Software & Hardware στον τομέα των Logistics (WMS, Voice Picking, Pick to Light, asset tracking location), Production (Traceability, Label Printing, RFID), Printing Solutions, Wired and Wireless Analytics καθώς επίσης μελέτη και υλοποίηση ραδιοκάλυψης χώρων.

Για το λόγο αυτό έχουμε συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους προμηθευτών όπως Zebra S.A., Extreme Networks, RUCKUS S.A., Lydia Voice, Blueparrott, Honeywell, Datalogic GETAC S.A. καθώς επίσης έχουμε αναπτύξει εφαρμογές WMS4All καθώς επίσης modules όπως Voice4All module picking με χρήση Voice της Lydia Voice με χρήση AI τεχνολογίας, είτε print4All module για μαζικές εκτυπώσεις ετικετών είτε RFID4All RFID module για picking με χρήση RFID τεχνολογίας, είτε Packing4All για μαζικές συλλογές είτε τέλος CART4All καρότσι συλλογής με χρήση Head Mount Display και Voice τα οποία λειτουργούν είτε κάτω από την πλατφόρμα μας WMS4All είτε αυτόνομα module για σύνδεση σε άλλα ανεξάρτητα ERP ή WMS συστήματα.

Με τη παρουσίαση της εταιρίας μας στην έκθεση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 2023 σας παρουσιάζουμε την νέα πλατφόρμα διαχείρισης Αποθηκών WMS4All.

Μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης αποθηκών είτε αφορά μοναδικούς πελάτες είτε εταιρίες logistics (3PL). Καλύπτει όλο το χώρο διαχείρισης αποθηκών με χρήση σύχρονων τεχνικών mobile σύνδεσης είτε αυτό είναι ένα απλό scanner τερματικό είτε ένα σύστημα Voice είτε ακόμα με χρήση Head Mount Displays και RFID τεχνολογιών. Χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι συλλογής προσαρμοσμένοι στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη με πλήθος επιλογών παραμετροποίησης ώστε να καλύπτονται όλες οι ειδικές παράμετροι picking.

Επίσης χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές διαμόρφοσης αποθήκης με αυτόματες λίστες ενδοδιακίνησης και ανατροφοδοσίας όπου διαμορφόνουν την αποθήκη ώστε να έχουμε αποτελεσματικότερους χρόνους υλοποίησης εργασιών. Στη βασική σουίτα της εφαρμογής έχουμε προσθήκη επιπλέον module Packing, Voice Picking, Cart picking, Φόρτωση, και RFID διαχείριση για πελάτες όπου χρειάζονται μια εξιδικευμένη λύση στη λειτουργία τους.

warehouse3

Επίσης για τους supervisors του συστήματος δίνεται η δυνατότητα είτε μέσω PC είτε μέσω laptop ή mobile/tablet να βλέπουν λεπτομερή online κατάσταση των εργασιών που γίνονται στην αποθήκη είτε αναλυτικά με μορφή δεδομένων είτε με χρήση dashboards & pipes. Με τον τρόπο αυτό έχουν άμεση οπτική των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων που μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα.

Τέλος μέσα από την πλατφόρμα μας δίνεται η δυνατότητα χρήσης analytics όπου παρέχει στον πελάτη παρακολούθησης εύκολα και γρήγορα οποιασδήποτε εργασίας ή λειτουργίας της αποθήκης.